EHBO vereniging “het Drukpunt”


is opgericht in 1996 en actief in het geven van EHBO opleidingen.


Wij zetten ons in om verschillende doelgroepen bewust te laten worden wat het belang is een EHBO opleiding te volgen.

 

De lessen worden gegeven door een gecertificeerde docent die door zijn jaren lange ervaring 

zijn steentje weet bij te dragen aan een goed verloop van de lesstof naar de cursisten, 

volgens de normen van het Oranje kruis.  


Zorgverzekeraars vergoeden vaak EHBO-cursus


Iedere zorgverzekeraar bepaalt zelf of zij uw EHBO-Cursus vergoed.


Kijk op uw verzekeringspolis of op volgende link of het voor u deels of geheel vergoed wordt.


Mocht u hier niet uitkomen kan u contact op nemen met u zorgverzekeraar.


# Hoewel EHBO vereniging Het Drukpunt er naar streeft in deze toelichting altijd juist en volledig te zijn, zijn de polisvoorwaarden van 2016/2017 van uw zorgverzekeraar altijd leidend.


EHBO vereniging Het Drukpunt kan in geen geval aansprakelijk worden gesteld over enige schade veroorzaakt door of in verbandhouding met de hier en of op de www.ehbodrukpunt.nl verstrekte informatie.


EHBO Het drukpunt heeft geen inzicht in de door uw gedeclareerde kosten bij u zorgverzekeraar.